Athlete
Bike

Kompleksowy program
przygotowania kolarza

BIKE

Athlete Bike zostało stworzone po to, abyś już nigdy nie wypadł z formy.

W najbliższym sezonie 2019/2020 program Athlete BIKE dostępny jest w następujących pakietach:

PAKIET FULL obejmujący 2 x zajęcia ogólnorozwojowe + 5 x zajęć w komorze Hypoint + zajęcia mobility w cenie 2394 zł za okres 06.10.2019-06.04.2020 lub 399 zł/m-c

PAKIET FULL BEZ KOMORY obejmujący 2 zajęcia ogólnorozwojowe + zajęcia mobility w cenie 1500 zł lub 250 zł/m-c

PAKIET HYPOINT obejmujący 5 x zajęcia w komorze na trenażerach rowerowych z pomiarem mocy + zajęcia mobility w cenie 1800 zł lub 300 zł/m-c

DODATKOWO:

– przy płatności z góry za pakiety 5 wejść do Kriokomory Cryospace gratis

– dla każdego uczestnika programu Athlete Bike oferujemy możliwość zakupu dodatkowego pakietu wejść do Kriokomory w cenie 300zł/ 10 wejść

Harmonogram zajęć:

Ogólnorozwojowe:

wtorek 17:00 i 20:00
piątek 18:00 i 20:00

Hypoint:

Poniedziałek 17:00-20:00
Wtorek 19:00-21:00
Środa 17:00-20:00
Czwartek 18:00-21:00
Sobota 9:30-11:00

Mobility:

Sobota 11:15-12:00

Wiecej informacji:
Jan – 508095196, Marcin- 605076719

Hypoint 72D

Pierwsza Komora Hipoksyjna w Polsce.

Przebywanie lub trening w warunkach imitujących powietrze wysokogórskie poprawia wytrzymałość organizmu na poziomie morza jak i we właściwych warunkach górskich, co daje sportowcom realna przewagę nad innymi.

Poprzez adaptację układu krążeniowego, mięśniowego i zmianę właściwości krwi uzyskujemy efekt w postaci poprawy wytrzymałości i wydolności. Na podstawie bezpośrednich badań naukowych wiemy, że poprawa VO2max czy zmian mocy progowej może wynieść aż 10% w relacji do normalnych warunków. Poprawnie zastosowana hipoksja w formie treningu prowadzi do zmian adaptacji mięśni i zmian w mitochondriach, gdzie produkowana jest energia. Usprawnia się zarówno wydolność tlenowa jak i beztlenowa. Dzięki temu zupełnie legalnie zwiększane są możliwości organizmu do wysiłku.

Specjalnie z myślą o kolarzach wyposażyliśmy nasza strefę hipoksji w trenażer Wahoo Kickr Core z rzeczywistym pomiarem mocy oraz specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki programowi PerfPRO Studio można dowolnie zaplanować trening na mocy oraz daje możliwość zapisu wszystkich paramentrów przebiegu treningu i ich kontroli podczas jego wykonywania.

Stosując trening hipoksyczny zyskujemy:

Poprawę możliwości organizmu podczas niedotlenienia
Poprawę VO2max i wydolności progowej
Wzrost rezerwy buforowej czyli możliwości intensywnego wysiłku interwałowego
Poprawę ekonomii oddychania
Poprawę restytucji pomiędzy interwałowymi wysiłkami
Pobudzenie metabolizmu i spalania tłuszczy m.in. poprzez zwiększone wydzielanie hormonu wzrostu

ATHLETE 72D

Skontaktuj się z nami:
Jan Rogatko: +48 508 095 196
j.rogatko@72d.pl

Celem programu Athlete 72D jest zwiększenie ogólnej sprawności i siły organizmu. Poprawia on cechy motoryczne i wytrzymałość, które są warunkami koniecznymi do uzyskiwania zadowalających wyników, a wsparcie programu treningami z zakresu CrossFit, TRX czy wybranymi zajęciami ze strefy treningu funkcjonalnego sprawia, że Athlete 72D działa również ogólnorozwojowo. Ogromną zaletą skorzystania z Athlete72D są, oprócz samego treningu, konsultacje z zakresu dietetyki, suplementacji i przygotowania pod konkretne starty w zawodach, na podstawie opracowanego z trenerem kalendarza. Nadzór specjalistów CT72D w połączeniu z planem treningowym, suplementacją oraz regularnymi badaniami wydolnościowymi zapewnią optymalne przygotowanie do startu w każdych zawodach wymagających odpowiedniego przygotowania wytrzymałościowego.