Moje przygotowanie nie byłoby możliwe bez klubu 72D. Przed kolejnym sezonem 72D będzie miejscem, w którym często będzie można mnie spotkać.